Vibrationsträning för välmående.

Ge kroppen den mest effektiva behandlingen den kan få!

Inom området WELLNESS arbetar man med att öka välbefinnandet vilket är ett faktum du kommer att uppleva med vibrationsträning på EASY VIBE. Kombinationen av starkare muskler, lokal fettförbränning, lymfdränage och ökad blodcirkulation ger en väsentlig skillnad på din kroppshållning/fysik.
Vibrationsträning_sittupIndirekt drar musklerna tillbaka huden och kroppen ser yngre och spänstigare ut än någonsin tidigare.
>> Läs mer under rubrik MÅLGRUPPER.

Vibrationsträning_girl