Vibrationsträning med Easy Vibe Coach

Med Easy Vibe Coach kan Du i din dator designa personliga träningsprogram till respektive kund/ patient och tanka över till smartcardkort. Det går även att ladda kortet med träningsminutrar efter egen bestämd minuttaxa. Denna finess säkerställer att endast behöriga kunder kan använda Easy Vibe PRO och det garanterar dig varje minut som en intäkt.
MediCoachVibrationsträning_InsertCard Vibrationsträning_coach_yellow

I kunddatabasen finns möjlighet att lagra data på kroppstester samt att lägga in bilder m.m. All data som läggs in överförs genom en knapptryckning till statistik. Det blir enkelt att följa kundens utveckling med Easy Vibe.

Programmet är under ständig utveckling, kostnadsfria uppdateringar.