Easy Vibe PRO – Vibrationsplatta

PRO modellen som är MDD certifierad är utrustad med integrerad färgdisplay med 3D animationer som visar utförliga positioner samt text på alla europeiska språk. PRO innehåller färdiga program inom sport, wellness, rehab samt erbjuder Er med utbildning inom vibrationsträning att komponera egna övningar till klienterna. Nya uppdateringar av mjukvaran mailas kostnadsfritt, tanka över på USB minne, plugga in i Er Easy Vibe.

• Korta träningspass (10-20 minuter per pass)WORLD WIDE

• Snabba resultat

• Lätt att använda

• Stort användningsområde

• Kan användas av personer med låg smärttröskel

• För unga såväl som för äldre människor

• Extremt allsidig – Samtliga muskelgrupper kan tränas