Vibrationsträning för rehabilitering.

Möjligheter oavsett fysiskt tillstånd.

Individer med behov av habilitering och rehabilitering får nu en unik möjlighet och fördel i sin träning.  Praktisk erfarenhet indikerar att det i flera fall är fördelaktigt att inkludera Easy Vibe i medicinsk behandling.

MediDoctorMediCoach

En kropp i balans

Termen proprioception kan beskrivas som det ”sjätte sinnet”. Det är processen med vilken hjärnan konstant får information från hela kroppen om kroppens position och rörelser. Proprioceptiv information kommer i främsta hand från receptorer i musklerna, huden och lederna. Kroppen sänder konstant tillbaka reflexkorrigeringar till musklerna baserat på informationen från receptorerna. På EASY VIBE utsätts du konstant för små rörelser. Hela balanssystemet stimuleras kontinuerligt och från en mängd olika positioner. Användare får genast större förtroende för balanskänslan.

Blodcirkulation

Vibrationsträning förbättrar blodcirkulationen på grund av pumpeffekten hos de snabba muskelsammandragningarna. Pumpeffekten är mycket sämre vid vanlig träning. De perifera blodkärlen vidgas, det visar den rosa hudtonen efter ett träningspass och det kan även kännas som en lätt, stickande känsla. Undersökningar har visat att den perifera cirkulationen ökar 100 gånger, upp till 150 %. Alla de som har kalla fötter när ett EASY VIBE pass startar, kommer snart att märka att det effektivt åtgärdas av de mekaniska vibrationerna och den lokala vasodilatationen som de producerar.