Vibrationsträning ger -

Maximal träning på Minimal yta.

Som Gymägare kan Ni ge det bästa av vibrationsträningens dokumenterade fördelar med Easy Vibe. Den väl genomtänkta mjukvaran gör att vi kan leverera designade träningsprogram utifrån medlemmars behov. Färdiga att användas i den tydliga färgdisplayen.
…Bara en av många fördelar med Easy Vibe.

Motionär: Easy Vibe revolutionerar träningsmarknaden då denna kompletta träningsmetod är mycket effektiv, säker och användarvänlig. Easy Vibe erbjuder nya möjligheter för Dig som på ett inspirerande sätt vill optimera Din träning.

Elit: Easy Vibe är professionellt utformat till att förbättra idrottsträningen. Starkare muskler, ben och senor, ökad effekt vid stretching, förkortning av återhämtningstiden samt en kraftig förbättrad explosiv styrka- Easy Vibe erbjuder avancerad kompleterande träning på extremnivå.