Vibrationstyräning ger-

Friskare personal – Ökad produktivitet – Vinst för alla

 Med Easy Vibe kan alla i personalstyrkan träna och bli behandlade för diverse smärtor och åkommor. Resultatet med lägre sjukfrånvaro, friskare och starkare personal ökar produktiviteten i företaget.
Vinst både för företaget som den anställde!
Personalvård
Easy Vibe aktiverar närmare 100% av dina muskelfibrer. Vid vanlig träning aktiveras endast ca. 40%  15 minuter kan vara lika effektivt som ett  träningspass på gym! Det är därför  lätt att 2-3 gånger per vecka träna med Easy Vibe för att upprätthålla träningens alla dokumenterade fördelar och uppnå önskad effekt.