Kontraindikationer

Vibrationsträning med Easy Vibe är en säker vetenskapligt bevisad träningsmetod med en rad positiva effekter på muskler, blodcirkulation, tillväxthormoner, ämnesomsättning m.m.

Vid följande indikationer bör specialist rådfrågas.
(Vibrationsträning som traditionell träning)

  • Akut trombos – blodpropp
  • Allvarliga hjärt/kärl sjukdomar
  • Pacemaker
  • Nyligen opererad – i behandling eller sårläkningsprocess
  • Höft- eller knäledsprotes
  • Akut diskbråck
  • Spondylolys och sjukdom i diskstrukturen
  • Graviditet
  • Akut inflammation
  • Nyinsatta metallimplantat som spik, bult, platta eller spiral

Forskning pågår gällande effekterna av vibrationsträning vid särskilda sjukdomstillstånd. Praktisk erfarenhet indikerar att det i flera fall är fördelaktigt att inkludera vibrationsträning i medicinsk behandling.
Konsultera alltid läkare om någon av ovanstående kontraindikationer gäller dig.