Forskning kring vibrationsträning

Dokumenterade forskningsresultat

Easy Vibe är en kvalitetsutrustning med en vikt på 120 kg – något som krävs för att ge de riktiga vibrationerna. Tyvärr är många av dagens vibrationsplattor billiga plagiat som inte ger de bevisade effekterna. Resultaten med att träna på Easy Vibe är dokumenterad genom en mängd studier. Tekniken har 40 års intensiv forskning bakom sig , ända sedan kosmonauter började att använda sig av metoden på 60-talet.